Теми рефератів

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Теми рефератів

1. Темперамент і формування небажаних форм поведінки.

2. Прояв психологічних властивостей темпераменту у пізнавальних процесах людини.

3. Залежність стилю спілкування від властивостей темпераменту.

4. Співвідношення будови тіла з типом темпераменту в теоріях Е. Кречмера й У. Шелдона.

5. Дослідження властивостей нервових процесів людини у працях Б.М.Теплова і В.Д.Нєбиліцина.

6. Шляхи пристосування темпераменту до вимог навчальної та професійної діяльності.

7. Методи діагностування темпераменту.

8. Проблема класифікації темпераментів.

9. Історія розвитку вчення про темперамент.