Запитання для самоконтролю

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Запитання для самоконтролю

1. Які психічні якості особистості є обов’язковою умовою успішного розвитку здібностей?

2. Яка роль задатків у розвитку здібностей? Наведіть приклади задатків.

3. На які види поділяють здібності?

4. Чим можна пояснити помилки в оцінці здібностей до певної діяльності на ранніх етапах розвитку особистості?

5. Що забезпечує успіх формування професійних здібностей?

6. Що дає можливість людині нижчого рівня здібностей до певної діяльності виконувати її краще, ніж людині більш здібній? Які психічні якості особистості роблять це можливим?

7. За якими ознаками можна визначити незнання, невміння, нерозвинутість навичок і нездатність?

8. Назвіть вирішальні чинники розвитку здібностей.

9. У чому відмінність здібностей від задатків, як вони пов’язані?

10. Як охарактеризувати здібності і їх рівні?