Теми рефератів

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Теми рефератів

1. Особистість та індивідуальність: основні параметри індивідуальних відмінностей людини.

2. Людина як суб’єкт і об’єкт культури.

3. Роль біологічного й соціального в онтогенезі психіки людини і формування її особистості.

4. Структура і розвиток особистості.

5. Вплив подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого в концепціях Е. Еріксона і Е. Фромма.

6. Вплив подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого в концепції К. Хорні.

7. Вплив подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого в концепції З. Фройда.

8. Захисні механізми особистості.

9. Відмінність наукових поглядів на природу людини А. Маслоу та

З. Фройда.

10. Самоактуалізація особистості як прагнення.