Запитання для самоконтролю

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає відмінність між емоціями та почуттями?

2. За якими ознаками можна констатувати, що людина перебуває в стані емоційного збудження?

3. Як об’єктивні та суб’єктивні чинники можуть впливати на настрій?

4. Якими є головні ознаки афекту?

5. Які ознаки характеризують пристрасті як форму переживання почуттів?

6. Чому моральні, інтелектуальні, естетичні та праксичні почуття належать до вищих почуттів?

7. Чи можна вважати, що експресивні рухи — єдиний прояв емоційних станів людини?

8. Охарактеризуйте види емоцій.

9. Дайте загальну характеристику окремих видів емоцій: афект, фрустрація, настрій, стрес.

10. Розкрийте фізіологічні механізми емоцій.

11. Дайте характеристику почуттів.

12. Назвіть функції емоцій.

13. Які особливості проявлення емоцій в ранньому дитячому віці?