Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Почуття, у яких виражаються і відображаються ставлення особистості до різних факторів життя, картин довкілля, творів мистецтва тощо, — це:

а) моральні почуття;

б) праксичні почуття;

в) інтелектуальні почуття;

г) естетичні почуття.

2. Почуття, які здійснюють мобілізуючий вплив на особистість, — це:

а) стенічні почуття;

б) абстрактні почуття;

в) інтероцептивні почуття;

г) астенічні почуття.

3. Психічне відображення дійсності, що відбувається у вигляді

безпосереднього переживання життєвих явищ і ситуацій, зумовленого ставленням суб’єкта до задоволення чи незадоволення певної потреби, — це:

а) емоції;

б) почуття;

в) відчуття;

г) сприймання.

4. Стан психічної напруженості, що характеризується неможливістю вирішення суб’єктивно значущої ситуації і потребує перебудови особистісної системи цінностей і мотивів, називається:

а) афектом;

б) кризою;

в) фрустрацією;

г) стресом.

5. Про яку індивідуальну особливість почуттів йдеться у наведеній ситуації? Сорокаоднорічний сталевар переживає тяжкий стан з приводу смерті єдиної доньки; раніше він дуже любив свою професію, вирізнявся свідомим і відповідальним ставленням до праці; тепер робота йому байдужа:

а) сила;

б) глибина;

в) амбівалентність;

г) стійкість.

6. Про яку індивідуальну особливість почуттів іде мова у наведеній ситуації: «Не знаю, — пише юнак дівчині, - кохаю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином переплетені»:

а) силу;

б) глибину;

в) амбівалентність;

г) стійкість.

7. Про яку особливість почуттів ідеться мова у наведеній ситуації: К. Станіславський радив студентам у драматичних сценах думати про щось сумне й погане, щоб викликати реальні сльози:

а) силу;

б) глибину;

в) стійкість;

г) зв’язок з мисленням.

8. Розуміння емоційних станів та переживань інших людей — це:

а) гуманність;

б) симпатія;

в) емпатія;

г) пристрасть.

9. Емоції й почуття, які пригнічують людину, демобілізують та послаблюють її активність, називаються:

а) стенічними;

б) астенічними;

в) абстрактними;

г) конкретними.

10. Емоційний стан, що викликається нездоланними перешкодами на шляху досягнення значущої мети й супроводжується переживаннями невдачі, розпачу, називається:

а) стресом;

б) афектом;

в) кризою;

г) фрустрацією.

11. Емоційні прояви (настрій, ефект, фрустрація), вольові прояви (рішучість, зібраність), увага (зосередженість, розсіяність) як психологічні характеристики людини відносяться до:

а) психічних процесів;

б) психічних станів;

в) психічних властивостей;

г) процесів збереження.

12. Під час складання комплексного іспиту студент — відмінник скаржиться, що не може відповісти на просте запитання, пояснює, що у нього якийсь дивний стан: він ніби «все забув». Про яке емоційне явище йдеться:

а) афект;

б) пристрасть;

в) стрес;

г) фрустрація.

13. Що не є характерним для афекту:

а) тривалість перебігу;

б) звуження обсягу свідомості;

в) звільнення підкоркових центрів від регульованої дії кори мозку;

г) сила прояву.

14. Емоції й почуття, які посилюють активність людини, спонукають її до діяльності, називаються:

а) стенічними;

б) астенічними;

в) експресивними;

г) регулюючими.

15. Стійке, глибоке й сильне прагнення людини до певного об’єкта — це:

а) пристрасть;

б) настрій;

в) емоційний відгук;

г) радість.