Запитання для самоконтролю

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте волю як психічний процес.

2. Які функції притаманні волі?

3. Які типи критеріїв волі Ви знаєте?

4. Що таке локус контролю?

5. Яким чином здійснюються вольові дії?

6. Які ознаки вольових дій?

7. У чому полягає вольове регулювання поведінки?

8. Дайте визначення поняття «вольові якості особистості».

9. Як можна визначити силу і слабкість волі людини?

10. Які вікові особливості розвитку та виховання вольової активності людини існують?