Словник термінів

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Словник термінів

Аглютинація — об’єднання в створюваному образі властивостей і елементів образів інших предметів.

Активна уява — процес довільного створення індивідом наочних образів, який спрямований на виконання творчого або логічного завдання. Він має відтворювальний і творчий характер.

Відтворювальна (репродуктивна) уява — процес створення людиною образів нових речей на підставі їх усного опису або графічного зображення.

Гіперболізація — збільшення образу реального об’єкта або кількісна зміна його частин.

Загострення — акцентування якоїсь частини образу або певної якості, унаслідок чого новий образ набуває особливої виразності.

Ілюзія — неадекватне відображення об’єктів, які сприймаються зі спотворенням окремих їхніх властивостей.

Літота — зменшення образу реального об’єкта або кількісна зміна його частин.

Мрія — внутрішня діяльність, що полягає у створенні образу бажаного майбутнього.

Пасивна уява — мимовільне або довільне створення образів, не призначених для втілення в дійсність.

Сновидіння — суб’єктивно пережиті уявлення переважно зорової модальності, що мимовільно виникають під час сну.

Схематизація — згладжування відмінностей між порівнюваними об’єктами.

Творча (продуктивна) уява — створення нових наочних образів, які несуть в собі індивідуальність їхнього суб’єкта та можуть бути втілені в оригінальних і суспільно-цінних продуктах.

Типізація — уявне виокремлення істотного в однорідних явищах і втілення його в новому образі, завдяки чому цей образ поєднує в собі риси, притаманні різним об’єктам.

Уява — психічний процес створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду.

Фантазування — довільне оперування образами уяви, що має задовольнити потребу, на шляху реального задоволення якої є перешкоди.