Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Що таке пам’ять?

2. Яку роль відіграє пам’ять у житті людини?

3. За якими принципами пам’ять поділяють на види?

4. Дайте характеристику видам пам’яті за психічною активністю.

5. У чому полягає відмінність між короткочасною та оперативною пам’яттю?

6. Які процеси пам’яті ви знаєте? У чому полягають їхні функції?

7. Якими є головні умови продуктивного запам’ятовування?

8. У чому проявляються індивідуальні особливості пам’яті?

9. Які мнемонічні прийоми запам’ятовування ви використовуєте у навчальній діяльності?

10. Які чинники впливають на розвиток пам’яті?