Тестові завдання для перевірки знань

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Тестові завдання для перевірки знань

1. Анатомо-фізіологічний апарат, призначений для прийому впливу певних подразників із зовнішнього і внутрішнього середовища й переробки їх у відчуття, називається:

а) провідниковий відділ;

б) рецептор;

в) аналізатор;

г) рефлекс.

2. Провідні шляхи, по яких збудження, яке виникає в рецепторі, передається до центрів центральної нервової системи, називаються:

а) ефективними;

б) афективними;

в) еферентними;

г) аферентними.

3. Інтервал часу від моменту подання сигналу до моменту його виникнення називається:

а) просторовим порогом відчуття;

б) латентним періодом реакції;

в) часовим порогом відчуття;

г) диференціальним порогом відчуття.

4. Мінімальне значення зміни інтенсивності сигналу, що викликає відчуття, — це:

а) диференціальний поріг;

б) мінімальна тривалість сигналу;

в) абсолютний нижній поріг;

г) діапазон чутливості до інтенсивності.

5. Психофізіологічна закономірність відчуттів, що не призводить до зміни чутливості, - це:

а) сенсибілізація;

б) адаптація;

в) контраст;

г) монотонність.

6. Змінювання чутливості для пристосування до зовнішніх умов називається:

а) сенсибілізація;

б) адаптація;

в) синестезія;

г) акомодація.

7. Підставою виокремлення зорових, слухових, нюхових та інших видів відчуттів є:

а) місце розташування рецепторів;

б) наявність чи відсутність безпосередніх контактів з подразником;

в) модальність подразника;

г) час виникнення в процесі еволюції.

8. Відчуття, що виникають внаслідок впливів зовнішніх стимулів на рецептори, які містяться на поверхні тіла, називаються:

а) екстероцептивними;

б) інтероцептивними;

в) пропріоцептивними;

г) інтерактивними.

9. До екстероцептивних належать відчуття:

а) органічні;

б) зорові;

в) статичні;

г) вібраційні.

10. До основних властивостей відчуттів не відноситься:

а) якість;

б) інтенсивність;

в) тривалість;

г) обсяг.