Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення відчуттям.

2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів?

3. З яких частин складаються аналізатори?

4. За якими ознаками класифікують відчуття?

5. Назвіть види відчуттів.

6. Назвіть властивості відчуттів.

7. Які є пороги відчуттів?

8. Розкрийте сутність адаптації та її видів.

9. В чому полягає сутність сенсибілізації?

10. Поясність значення відчуттів для людини.