Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Дайте характеристику сприйманню як пізнавальному психічному процесу.

2. Доведіть, що сприймання є пізнавальним психічним процесом.

3. Які види сприймання ви знаєте?

4. Яку роль відіграє соціальна перцепція у розумінні психологічної сутності інших людей? Обґрунтуйте відповідь.

5. Дайте характеристику загальним властивостям сприймання.

6. У чому проявляється апперцепція? Наведіть приклади.

7. Які чинники впливають на виникнення ілюзій сприймання?

8. У чому проявляються індивідуальні відмінності у сприйманні?

9. Яким чином відбувається розвиток сприймання у дітей?

10. Які умови важливо створювати в процесі виховання дітей для розвитку сприймання?