Запитання для самоконтролю

Запитання для самоконтролю

1. Що таке подразливість?

2. Чим відрізняється подразливість від чутливості?

3. Яку будову має неврон?

4. Якими є характеристики безумовного рефлексу?

5. Що є основним механізмом нервової системи?

6. За яких умов відбувається гальмування основного рефлексу?

7. Що таке динамічний стереотип?

8. Які психічні процеси контролюються правою півкулею головного мозку?

9. Які існують відмінності між інстинктами, навичками та інтелектуальними формами поведінки тварин?

10. Чи можуть тварини мислити логічно?

11. У чому полягає сутність культурно-історичної концепції Л.С. Виготського?

12. Назвіть основні етапи розвитку психіки, за О.М. Леонтьєвим. Охарактеризуйте їх.